LC Homestay - Nghỉ dưỡng Lai Châu

LC Homestay - Nghỉ dưỡng Lai Châu

👫Chủ đầu tư : Mr Cường
🌎Địa điểm : Lai Châu
📐Diện tích: 1.500 m2 Sàn
🏢Số tầng: 2 Tầng
LaCa Hotel - Khách sạn Lai Châu

LaCa Hotel - Khách sạn Lai Châu

👫Chủ đầu tư : Mr Hiếu
🌎Địa điểm : Tam Đường - Lai Châu
📐Diện tích: 2.500 m2 Sàn
🏢Số tầng: 3 Tầng - Khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng Lai Châu