Bar|Hotel|Apartment|BN

Bar|Hotel|Apartment|BN

👫Chủ đầu tư : Mr Huy
🌎Địa điểm : Bắc Ninh
📐Diện tích: 9.200 m2 đất
🏢Số tầng: Cao tầng - Tổ hợp Chung cư, Khách sạn & Dịch vụ
PS 1997

PS 1997

🏡Dự án : PS 1997
✏Thiết kế : VK Studio
👫Chủ đầu tư : Mr Tuấn
🌎Địa điểm : Thanh Hóa
📱 Liên hệ tư vấn : 0357998609